Καρέκλες

Emilia
από 200 €    79,00 €

Lima
από 190 €    59,00 €

Wilma
από 130 €    69,00 €

Nora
από 200 €    69,00 €
Filip
από 200 €    79,00 €
Vintage
από 109.99 €    59,00 €
Jerry (σετ των 2)
από 160 €    79,00 €

Batilda
από 190 €    59,00 €

Demina
από 82 €    49,00 €

Arosa
από 205 €    115,00 €

Ranja
από 274.99 €    149,00 €

Cornelia
από 150 €    85,00 €

© 2023 Allen Interiors Ι.Κ.Ε. All Rights Reserved.