Τραπεζάκια σαλονιού

Heaven
από 400 €    239,00 €

Andovre
από 100 €    29,00 €

Katrine
από 350 €    209,00 €

Cross
από 330 €    199,00 €
Monti
από 229 €    149,00 €
Lotus
από 45 €    36,00 €
Miami
από 44 €    9,00 €

Mitra
από 315 €    189,00 €

Atlantis
από 215 €    119,00 €

Bop
από 245 €    135,00 €
Tango
από 255 €    140,00 €
Swing
από 215 €    119,00 €
© 2022 Allen Interiors Ι.Κ.Ε. All Rights Reserved.